Autoklaw Lisa, główne informacje i dane techniczne

Zgodnie z międzynarodowymi normami prEN13060 dotyczącymi małych sterylizatorów parowych cykle klasy B umożliwiają bezpieczną sterylizację wszystkich typów wsadów/ładunków: zwartych, z otworami i porowatych pakowanych w opakowania pojedyncze podwójne. Sterylizator Lisa B

Wieloletnie doświadczenie firmy W&H w zakresie higieny, konserwacji i sterylizacji końcówek stomatologicznych doprowadziło do zaprojektowania i skonstruowania sterylizatora Lisa klasy B.

Autoklawy LISA MB 17 MB 22 są sprzedawane na świecie od ponad 3-ech lat. Są niezwykle niezawodne, godne zaufania łatwe w obsłudze oraz dostarczają wiele atrakcyjnych rozwiązań i rozpoznawalnych cech zgodnych z kanonami najbardziej nowoczesnych technologii.

Cykl Lisy We frakcyjnej próżni wstępnej następuje usuwanie powietrza na zmianę z okresowym dopuszczaniem pary, co prowadzi do powstania wymaganej próżni. Dodatkowo mikroprocesor optymalizuje fazę próżni wstępnej, przez co czas jej trwania zostaje zredukowany do minimum.

Następnie rozpoczyna się faza sterylizacji

Po jej zakończeniu sterylne produkty poddawane są impulsowemu suszeniu w próżni.

Lisa sterylizuje non stop!

Bezpośrednio po zakończeniu programu można rozpoczynać następny.

W procesie sterylizacji wykorzystywana jest woda destylowana lub zdemineralizowana pobierana ze zbiornika na świżą wodę.

Zużyta woda nie podlega ponownemu wykorzystaniu.

Wszystkie dane dotyczące przebiegu cyklu mogą być drukowane na drukarce.

Lisa przeprowadza wyłącznie bezpieczne cykle klasy B. Wszystkie cykle mają ten sam profil, zawsze zawierający wielokrotnie frakcjonowaną próżnię wstępną i pulsacyjne suszenie próżniowe. Oznacza to, że: Wybrany cykl jest zawsze prawidłowy w stosunku do sterylizowanego wsadu,
Nie ma wątpliwości i możliwości popełnienia błędu przy wyborze rodzaju cyklu,
Nie wymaga przeprowadzania specjalnego szkolenia wśród personelu dotyczącego wyboru rodzaju cyklu.
Szybkość to tryumf: opatentowany przez W&H system 2CS

Zastosowanie opatentowanego systemu 2CS (Condensation Collect System) umożliwia osiągnięcie przez Lisę nowych wymiarów w zakresie niezawodnej i szczególnie szybkiej sterylizacji.

Zastosowanie systemu 2CS umożliwia równoczesny przebieg kilku etapów w procesie sterylizacji. W każdej fazie jednego cyklu następuje wykorzystanie wody gromadzącej się w komorze. Dzięki temu osiągane są: Krótki czas trwania cyklu,
Niewielkie zużycie wody,
Niskie zużycie energii

Dokładne wysuszenie…

System 2CS bardzo szybko usuwa parę wodną i doprowadza do całkowitego wysuszenia sterylizowanego produktu znajdującego się w komorze.

Ekonomiczny w użyciu

Przy pełnym załadunku komory produktami do sterylizacji można przeprowadzić co najmniej 9 cykli bez uzupełniania wody.

Aż po brzegi… Pojemność komory ciśnieniowej wykonanej z wysokogatunkowej stali wynosi 17 l. W zależności od potrzeby można w niej umieścić 5 perforowanych tacek lub 3 kasety.

Łatwa obsługa przy pomocy ekranu dotykowego

Firma W&H zawsze przywiązywała duże znaczenie do komfortu obsługi. Lisa wyposażona jest w interaktywny ekran dotykowy, mający charakter pola komunikacyjnego. Przy jego pomocy steruje się funkcjami Lisy. Wybór funkcji i rozpoczęcie programu sterylizacji następuje przez dotknięcie oznaczonego miejsca na ekranie. Dodatkowo, w sposób przeglądowy wyświetlany jest aktualny status sterylizatora oraz inne ważne informacje.

Maksimum bezpieczeństwa

Program sterylizacyjny «w opakowaniu 135° 18 min.» niezawodnie dezaktywuje priony cząsteczki białka wywołujące chorobę Creutzfelda-Jacoba.

Programy testowe posługując się testami Helix lub Bowie&Dick umożliwiają szybkie i niezawodne przeprowadzenie kontroli funlcji.

Elementy wyposażenia takie jakie jak podwójne ryglowanie drzwi z elektrycznym zamkiem zwiększają bezpieczeństwo. Na ekranie wyświetlane są błędy obsługi i możliwości ich usunięcia.