Protetyka jest działem stomatologii, który zajmuje się uzupełnianiem braków w uzębieniu oraz ubytków w tkankach miękkich twarzoczaszki.

Uzupełnianie braków w uzębieniu jest to nie tylko ważne ze względów estetycznych, ale również zdrowotnych. Uzupełnienie protetyczne pozwala na prawidłową budowę i funkcjonowanie aparatu żującego oraz zapobiega patologiom i deformacjom sąsiednich zębów. Niesprawny aparat żujący może być przyczyną schorzeń układu pokarmowego i innych chorób. Braki tylnych zębów mogą prowadzić nawet do częściowego niedosłuchu spowodowanego zmianą budowy stawu żuchwowo-skoroniowego, dlatego tak ważne jest protezowanie brakujących zębów.

Rozróżniamy dwa rodzaje protez: stałe i ruchome. Obecny postęp technologiczny spowodował niezwykły rozwój protetyki, dzięki czemu mamy wiele propozycji uzupełnień brakujących zębów począwszy od prostych protez ruchomych, a kończąc na nowoczesnych systemach implantologicznych (wszczepach śródkostych).

Do najpopularniejszych nowości należą:

Korony pełnoceramiczne – uzupełnienia odbudowujące prawidłowy kształt i kolor zębów bez potrzeby stosowania „podbudowy” metalowej.

Protezy szkieletowe na bazie tytanu. Dzięki swojej lekkości i właściwościom fizykochemicznym są uważane za najnowocześniejsze protezy ruchome.

Protezy elastyczne. Dzięki zastosowaniu specjalnego, elastycznego materiału pozwalają w pewnych przypadkach na rezygnację z metalowych klamer i innych widocznych elementów protezy.

Dziedziną ściśle związaną z protetyką jest implantoprotetyka. Ta dziedzina rozwijająca się na całym świecie od wielu lat z każdym rokiem wprowadza do stomatologii nowe konstrukcje wszczepów, a na nich nowe uzupełnienia protetyczne.

W Lecznicy Poldental mamy doświadczonych protetyków, którzy zaproponują Państwu najlepszy, nowoczesny sposób leczenia. Korzystam z usług tylko najlepszych i renomowanych pracowni protetyczny w Warszawie!